موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفرینش

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

اطلاعیه های عمومی

 

اطلاعیه امتحانات
با توجه به اینکه در برنامه امتحانات اعلام شده در سایت و تابلو اعلانات، جابجائی و تغییراتی بوجود آمده لذا امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی جاری برابر برنامه قید شده در کارت ورود به جلسه امتحانات برگزار خواهد شد. بنابراین دانشجویان باید به منظور اطلاع دقیق از روز و تاریخ امتحانات، از روز سهشنبه مورخ 1403/02/25 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1403/03/10 جهت تسویه حساب مالی و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات خود، از طریق پرداخت آنلاین یا مراجعه به امور مالی مؤسسه از طریق کارتخوان اقدام نمایند ضمناً دانشجویان بدون تسویه حساب مالی امکان ورود به جلسه امتحانات را نخواهند داشت.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

          

با سلام 

مشکل سامانه برطرف شد و اساتید محترم میتوانند نمرات را ثبت نمایند و اینکه زمان بندی نمرات اصلاح شده و مشکلی در خصوص نمرات نیست