موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفرینش

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

اطلاعیه های عمومی
 

اطلاعیه

حذف و اضافه دروس دانشجویان در نیم­سال اول سال تحصیلی 1403-1402 روزهای 10، 12 و 13 مهرماه انجام خواهد شد.

 

                             

 

اطلاعیه

حذف و اضافه دروس دانشجویان در نیم­سال اول سال تحصیلی 1403-1402 روزهای 10، 12 و 13 مهرماه انجام خواهد شد.

 

                                                                                                                          با تشکر – آموزش و  اداره برنامه­ ریزی مؤسسه

1402/07/03